Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute

Нові надходження до бібліотеки Інституту Вільної Економіки.

Сьогодні бібліотека Інституту Вільної Економіки (Free Economy Institute) поповнилася книгою Йозефа А. Шумпетера "Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу".

В анотації до книги вказано:

"Ця книга Йозефа А. Шумпетера належіть до найвидатніших праць з економічної теорії й за своїм значенням стоїть поруч з основними працями Адама Сміта, Карла Маркса, Леона Вальраса, Альфреда Маршала, Джона Кейнса". Переклад україньскою мовою зроблений уперше, хоча книга була видана 100 років тому й написана переважно в період викладацької діяльності Йозефа А. Шумпетера в Чернівецькому університеті. Фундаментальні методологічні відкриття, зроблені в ній, набули особливої актуальності сьогодні, коли всі розвинуті країни фактично вибудовують свою стратегію економічного розвитку за шумпетерівськими рецептами. Без ознайомлення з цією класичною працею важко адекватно зрозуміти сутність і механізми інноваційної моделі економічного зростання, цілі, зміст та інструменти політики формування знаннєвої економіки. Багато в чому ця книга дає ключі до розуміння глибинної природи сучасної фінансово-економічної кризи."

Найпопулярніше
Інтерес до Програми реформ  "Вільна економіка" зростає
Подія
Книги Уолтера Блока і Павла Усанова в нашій бібліотеці
Бібліотека
Нові надходження до бібліотеки Інституту Вільної Економіки
Бібліотека