Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Внутрішній ринок

Зниження податкового навантаження призведе до різкого покращення прибутковості бізнесу в країні. Як доводить досвід 2016 року (зниження ЄСВ), частину прибутку буде перерозподілено на збільшення доходів найманих працівників та зростання їхніх зарплат. Ще одним джерелом зростання номінальних зарплат є зниження оподаткування зарплат співробітників, що за перший рік запуску реформи призведе до додаткового 15% зростання їхніх доходів. В умовах оподаткування доходів громадян за ставкою 4%, відбудеться різкий перехід більшості зарплат у легальну площину. Виплата зарплат у вигляді кешу збережеться в «нелегальній» частині економіки для внутрішніх розрахунків, але її рівень буде зменшуватись пропорційно скороченню об’єму тіньової економіки.

 Генеруючи прибуток, економіка перейде в інвестиційну фазу зростання. Як доводить статистика 2004-2016 років, прибуток підприємств є головним інвестиційним ресурсом. В цей період 55-75% капітальних інвестицій відбувалися за рахунок прибутку. При цьому інвестиції будуть направлені не тільки в основні засоби і нематеріальні активи, а й в людський капітал. За оцінками Амелин Груп, інвестиційний характер розвитку економіки може генерувати попит на робочу силу до 500 тисяч робочих місць на рік. Це буде сприяти збільшенню конкуренції на ринку праці і, відповідно, зростанню середньої зарплати в країні.

Капітальні інвестиції, з урахуванням надходження іноземних інвестицій, можуть повернутися на рівень 2007 року – 30% ВВП.