Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Містобудівне зонування
 • Орган місцевого самоврядування населеного пункту повинен мати «Правила землекористування та забудови» свого населеного пункту.
 • «Правила землекористування та забудови» регламентують зонування території населеного пункту – розділ населеного пункту на райони за допустимими цілями використання земельних ділянок. 
 1. Використання районів, що встановлюються за допомогою зонування, може бути наступним: житлові, ділові, торгівельні, промислові, сільськогосподарські та інші (в тому числі, змішані).
 2. Класифікація використання районів повинна здійснюватися на засадах жорсткості обмежень, починаючи з чисто житлового району, і закінчуючи районом з необмеженим використанням. 
 3. Зонування може включати обмеження на розмір ділянок, висоту і розмір будівель, та щільність заселення землі.
 • «Правила землекористування та забудови», а також усі зміни і доповнення, що в них вносяться, затверджуються на загальному референдумі громадянами України, котрі проживають в цьому населеному пункті.
 • Зміни і доповнення в «Правила землекористування і забудови» можуть вноситися не частіше одного разу на рік.
 • Зонування не має зворотної сили – обмеження застосовуються тільки до будівель і ділянок, що споруджуються чи перебудовуються після прийняття «Правил землекористування і забудови» або після внесення в них відповідних змін та доповнень. Зонування може мати зворотну силу на обмеження використання власності тільки за офіційною згодою її власника.
 • Власник ділянки землі не зобов’язаний отримувати будь-який дозвіл на будівництво чи на інше використання своєї ділянки, якщо здійснювана діяльність на цій ділянці не порушує діючі «Правила землекористування і забудови» цього населеного пункту.
 1. Виключенням є розміщення шкідливого (у відповідності до закону України) виробництва. В цьому випадку, від власника ділянки вимагається отримати від органу місцевого самоврядування дозвіл, уклавши з ним відповідний договір, що ратифікується на референдумі мешканців населеного пункту (див. розділ Сучасна держава – Охорона навколишнього середовища).
 • Єдиною можливістю для власника використовувати свою ділянку для цілей, що не відповідають діючим «Правилам землекористування і забудови», є внесення відповідних змін в ці правила органом місцевого самоврядування та ратифікація цих змін на відповідному референдумі.