Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Муніципальні суди (суди першої інстанції)
  • Судді призначаються з використанням процедури, описаної в розділі "Загальні положення реформи судової системи".
  • Суди фінансуються відповідними муніципальними бюджетами та учасниками судових процесів.