Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Формування муніципальних (місцевих) бюджетів

Муніципальний бюджет має два джерела наповнення:

  • 100% податку на видатки з купівлі нерухомості і прирівняного до неї рухомого майна, котре знаходиться (зареєстровано) на території даного населеного пункту.
  • N% податку на видатки і N% податку на виведення коштів з банківської системи України з будь-якої фінансової транзакції юридичної чи фізичної особи – власника нерухомості і прирівняного до неї рухомого майна, якщо це майно знаходиться (зареєстровано) на території цього населеного пункту. N = P ( V / A ). Де A – загальна вартість усіх відповідних активів (нерухомості і прирівняного до неї рухомого майна) особи, що здійснює фінансову транзакцію. V – загальна вартість її активів в цьому населеному пункті, Р – встановлена законом частка місцевих бюджетів в дохідній частині зведеного бюджету України.
  • Р% податку на видатки і Р% податку на виведення коштів з банківської системи України з будь-якої фінансової транзакції юридичної чи фізичної особи, що не має активів на території України, і в якості отримувача податку за замовчуванням якого вказаний даний населений пункт. (Отримувач податку за замовчування вказується на свій власний розсуд фізичною чи юридичною особою при відкритті рахунку в банку). Де Р – встановлена законом частка місцевих бюджетів в дохідній частині зведеного бюджету України.