Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Соціальна допомога непрацездатним громадянам
 • Державна соціальна допомога непрацездатним громадянам здійснюється адресно, на основі верифицированной єдиної бази даних і в тільки в мінімально необхідному обсязі. 
 • Соціальна допомога по непрацездатності може надаватися тільки непрацездатним громадянам України, які досягли повноліття. (Правила надання соціальної допомоги неповнолітнім описані в розділі "Щасливе дитинство для всіх").
 • Затвердження заявок на отримання соціальної допомоги по непрацездатності та верифікація відповідної бази даних здійснюється спеціалізованої державної комісією і громадськими медичними комісіями при місцевих органах самоврядування.
 • Соціальна допомога непрацездатним громадянам надається у формі спеціалізованих щомісячних кредитів:
 1. пенсійний кредит (призначений для забезпечення особистих потреб одержувача кредиту);
 2. соціальний кредит (можливий тільки як доповнення до пенсійного кредиту і призначений для оплати послуг по догляду за одержувачем кредиту).
 • Розмір пенсійного кредиту для непрацездатних громадян і процентна ставка по ньому збігаються з розміром пенсійного кредиту і процентними ставками для громадян пенсійного віку. Розмір соціального кредиту і процентна ставка по ньому встановлюються законом та однакові для всіх його одержувачів.
 • Умови та порядок погашення соціального кредиту збігаються з порядком і правилами погашення пенсійного кредиту, які описані в розділі "Пенсійне забезпечення".
 • Пенсійний кредит видається з коштів центрального бюджету, за рішенням спеціалізованої державної комісії. Соціальний кредит видається з коштів місцевого бюджету, за рішенням громадської медичної комісії при місцевому органі самоврядування. 
 • Агентами з адміністрування пенсійного та соціального кредитів є банки. Тому всі існуючі сьогодні державні соціальні фонди ліквідуються.
 • Скасовуються всі немонетизовані пільги і субсидії. Вся соціальна допомога надається виключно в грошовій формі.
 • Звільнення економіки від податкового гніту і державної бюрократії, призведе до різкого збільшення доходів працездатного населення. Що, в свою чергу, призведе до розвитку волонтерського руху та надання додаткової соціальної допомоги для непрацездатних громадян в формі благодійності.