Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Доходи держави на п’ятирічну перспективу

Було виконано розрахунки доходів держави для двох базових сценаріїв розвитку:

  1. Інфляція 10% і фіксація курсу національної валюти;
  2. Згасання інфляції з поступовим зміцненням курсу.

Розрахунок виконано виходячи з раніше озвучених оцінок зростання ВВП і розвитку економіки, а також додаткових застосованих методів оцінки:

  • Імпорт, експорт та внутрішній товарообіг зростають пропорційно зростанню ВВП.
  • Виведення капіталу та особисті перекази грошових коштів в Україну залишено на рівні 2016 року. 
  • Доходи від акцизу збільшуються пропорційно зростанню ВВП.
  • Доходи НБУ, доходи від ренти, доходи бюджетних організацій поступово скорочуються у співвідношенні до ВВП.

 

Розрахунок доводить, що зменшення рівня тіньової економіки непропорційно збільшує доходи бюджетів. Спостерігається зниження рівня податкового навантаження в обох сценаріях з 29,5 до 24% ВВП.

Незважаючи на таке низьке податкове навантаження, за рахунок зростання ВВП та ефективного виведення нелегальної економіки із тіні, доходи бюджету вже через 4-5 років перевищать доходи бюджету без проведення реформи.