Інститут Вільної Економіки
info@freeeconomy.institute
Пенсійне забезпечення
 • Здійснюється повний перехід на самостійне обслуговування громадян в приватних пенсійних фондах (українських та іноземних) і на інші шляхи самозабезпечення пасивними доходами в старості. Такими пасивними доходами можуть слугувати доходи від власної нерухомості, дивіденди, що отримуються від комерційних підприємств, роялті та акції фондового ринку. Суттєвою допомогою в пенсійному віці може бути матеріальна допомога дітей та інших родичів.
 • Для прискореного накопичення коштів у приватних пенсійних фондах громадянам рекомендується перераховувати на свої пенсійні рахунки також кошти, які вони будуть отримувати у процесі приватизації державної власності — підприємств, землі, нерухомості та іншого державного майна.
 • Державна пенсія буде продовжувати виплачуватись, але тільки тим, хто на старті реформи її вже отримував. Крім того, державна пенсія (у вигляді базової соціальної допомоги в старості) буде виплачуватися також тим, хто не встигне до виходу на пенсію накопичити собі пенсію в приватному пенсійному фонді. Тобто тим, хто буде виходити на пенсію на протязі 15 років з моменту початку проведення реформ.
 • Розмір державної пенсії, що виплачується нинішнім пенсіонерам, не зміниться, але буде щорічно збільшуватись (індексуватися) на розмір інфляції.
 • Розмір державної пенсії, котра буде виплачуватись тим, хто вийде на пенсію на протязі 15 років з моменту початку реформи, буде однаковим для усіх, хто виходить на пенсію в цей період. І буде щорічно збільшуватись (індексуватися) на розмір інфляції.
 • Державна пенсія буде виплачуватися без будь-яких додаткових умов. Тобто вона буде виплачуватися навіть в тому випадку, якщо пенсіонер продовжує працювати чи має інші додаткові джерела доходів. Іншими словами, державна пенсія буде виплачуватися громадянину незалежно від його фінансового стану.
 • Державна пенсія буде виплачуватися напряму з бюджету. Тому пенсійний фонд ліквідується.
 • На початку реформи проводиться повна верифікація усіх поточних пенсійних виплат – перевірка справедливості їх нарахування з наступною відміною для тих, хто безпідставно отримує допомогу від держави.
 • Через 15 років після початку реформи, державна пенсія припиняє призначатися. Усі громадяни, що виходять на пенсію, після закінчення цього терміну можуть розраховувати тільки на той дохід, про який вони самі завчасно потурбувалися – пенсії, що самостійно накопичені ними в приватних пенсійних фондах, та інші джерела доходів.
 • Не дивлячись на те, що усі громадяни будуть зобов’язані завчасно самі потурбуватися про те, щоб в похилому віці мати достатній для життя пасивний дохід, і що держава нікого не буде забезпечувати ні пенсійними, ні якимись іншими безповоротними соціальними виплатами по старості. Тим не менш, ті, хто цього буде потребувати, зможуть користуватися державними пенсійними кредитами. 

Правила отримання державних пенсійних кредитів громадянами пенсійного віку:

 • Громадяни пенсійного віку, котрі досягли пенсійного віку та з будь-якої причини тимчасово чи остаточно залишились без засобів існування, можуть в будь-якому банку безперешкодно (банк перевіряє лише громадянство та вік) відкрити пенсійний рахунок і щомісячно отримувати на нього пенсійний кредит в розмірі, встановленому законодавством. Розмір такого кредиту і процентна ставка однакові для усіх його отримувачів.
 • Отримувач пенсійного кредиту зобов’язаний його повернути, включно з нарахованими на нього процентами.
 • Правила повернення соціального кредиту:
 1. Кредит повертається отримувачем самостійно, коли в нього з’являється така можливість і бажання;
 2. При нарахуванні будь-якої суми на будь-який рахунок отримувача кредиту (крім пенсійного кредитного рахунку), із зарахованої суми автоматично списується до 50% в рахунок погашення боргу. Коштами, що залишилися на рахунку після автоматичного списання, власник рахунку вільно розпоряджається у відповідності до загальних правил оподаткування. При бажанні, він може добровільно використовувати їх для додаткового погашення боргу за отриманими раніше траншами пенсійного кредиту;
 3. Під час продажу/купівлі нерухомості і прирівняної до неї власності (чи при передачі в спадок), отримувачем кредиту повертається уся сума заборгованості за отриманими пенсійним кредитами;
 4. У випадку смерті отримувача пенсійного кредиту, заборгованість за кредитом повертають спадкоємці його власності. Кожний спадкоємець відшкодовує частину кредиту, що пропорційна частки спадщини, що він отримує. При відсутності спадкоємців чи їх відмові від отримання спадку, кредит повертається за рахунок коштів, отриманих державою від продажу незатребуваної частини спадщини на відкритому аукціоні;
 5. Сума пенсійного кредиту, що залишається після смерті його отримувача неповернутою через відсутність спадщини чи недостатню його вартість, списується як безнадійний борг.
 • Принципові відмінності пенсійного кредиту від звичайного банківського кредиту:
 1. Пенсійний кредит видається з коштів бюджету. Банки є тільки агентами з адміністрування таких кредитів.
 2. Пенсійний кредит може отримати будь-який громадянин України, що досяг пенсійного віку. Для цього не потрібна наявність будь-якого дозволу, заставного майна, поручителя чи гарної кредитної історії.  
 3. Отримувач пенсійного кредиту щомісячно отримує новий кредитний транш, навіть при наявності непогашених попередніх траншів.
 4. На практиці, пенсійний кредит повертається лише тоді, коли у його отримувача є кошти для погашення кредиту. При цьому, не встановлюються конкретні строки його погашення.

В цілому, правила надання державної соціальної допомоги у вигляді пенсійного кредиту складені таким чином, що усі люди пенсійного віку, хто дійсно його потребує, зможуть гарантовано і без будь-якої бюрократії отримати необхідну їм фінансову допомогу щомісячно. З іншого боку, такі правила роблять невигідним отримання такої допомоги тими, хто її гостро не потребує. Крім того, так як така фінансова допомога по суті буде розподілятися завдяки ринковим механізмам, а не бюрократичним рішенням, то для адміністрування цього процесу буде не потрібно великої кількості державних чиновників.

Примітка: Застосування таких правил надання фінансової допомоги може призвести до того, що у видачі пенсійних кредитів будуть зацікавлені приватні банки. Що може додатково знизити відповідні видатки держави, а отже і податкове навантаження на економіку.